منتشر شده در :  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲                                 ساعت:  ۳:۳۳ ب.ظ      

سلیم نیساری عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت

استاد ادبیات فارسی و نسخه پژوه و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت.

چاپ خبر
به گزارش آفتاب ری،استاد سلیم نیساری عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت.

نیساری امروز در پاریس دارفانی را وداع گفته است.

دکتر سلیم نیساری در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ به عضویت پیوسته‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آمد و در رزومه او این سوابق حرفه ای ثبت شده است:

– بازرس وزارتی و مشاور وزارت فرهنگ، ۱۳۲۸؛

– معاون دانشکدۀ ادبیات دانشگاه شیراز، ۱۳۳۳؛

– دانشیار دانش‌سرای عالی تهران، ۱۳۳۵؛

– رئیس ادارۀ کمک‌های فنّی یونسکو، ۱۳۳۶؛

– مدیرکلّ روابط فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۴۴؛

– رایزن فرهنگی ایران در ترکیه، ۱۳۵۶ـ۱۳۵۸.

برخی‌از آثار استاد سلیم نیساری عبارتند از  «تمبرهای ایران»، «تدریس زبان فارسی در دبستان یا آموزش هنرهای زبان»،   «نمونه‌هایی از آثار جاویدان شعر فارسی»،   «غزل‌های حافظ» (بر اساس ۴۳ نسخه خطی سده نهم،   «کلّیات روش تدریس»،   «دفتر دیگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ»،   «دستور خطّ فارسی»،   «پژوهشی درباره پیوستگی خطّ فارسی با زبان فارسی»،   «نسخه‌های خطّی حافظ (سده نهم)»،   «تاریخ ادبیات ایران»،   «درس انشای فارسی»، «کتاب اول فارسی (دارا و سارا با دوستان)»،   «فارسی یاد بگیرید»،   «راهنمای مکالمه انگلیسی و فارسی»،   «برگزیده‌ای از غزل‌های سعدی»،   «برگزیده‌ای از غزل‌های حافظ»،   «مقدمه‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ»،   «دیوان حافظ (بر اساس ۴۸ نسخه خطی سده نهم)»

منبع :مهر

انتهای متن/*

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.