مرگ دختر بچهقصور این دندانپزشک هنگام درست کردن دندان دختر بچه‌ای به نام روناک در شهریور ماه منجر به مرگش شد.روزنامه ایران: عباس قاسمی – دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی – در این باره گفت: پس از احراز قصور دندانپزشک اراکی در پرونده فوت کودک ۳ ساله دادسرای نظام پزشکی اقدام به صدور کیفرخواست درباره این پزشک کرده است.دادستان افزود: همچنین پرونده‌ای درباره به کما رفتن یک کودک دیگر به‌نام امیرعلی در حال پیگیری است که منتظر دریافت نتیجه نظریه فنی وعلمی نظام پزشکی هستیم.