منتشر شده در :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵                                 ساعت:  ۴:۱۳ ب.ظ      
قاتل سمند و 405،از تجربه 800 دزدي‌اش مي‌گويد

توصیه‌ خواندنی یک «دزد نابغه» به ایران خودرو

مثل آب خوردن «ECU» سمند و ۴۰۵ را باز می‌کند؛ در کمتر از یک دقیقه؛ آنقدر راحت که با دزدیدن «ECU» سمند و ۴۰۵، روزانه حدود دو میلیون تومان درآمد دارد؛ نابغه‌ای که توصیه‌های کم هزینه‌اش به ایران خودرو می‌تواند آمار سرقت این دو خودرو را کم کند…

چاپ خبر
به گزارش آفتاب ری، مثل آب خوردن «ECU» سمند و ۴۰۵ را باز میکند؛ در کمتر از یک دقیقه؛ آنقدر راحت که با دزدیدن «ECU» سمند و ۴۰۵، روزانه حدود دو میلیون تومان درآمد دارد؛ نابغهای که توصیههای کم هزینهاش به ایران خودرو میتواند آمار سرقت این دو خودرو را کم کند…

از دور نشانش میدهد؛ دست چپ و راستش را از لای دست چپ و راست مالخر و یک دزد دیگر رد کردهاند و ضربدری گرهشان زدهاند به همدیگر؛ نزدیکش میشوم؛ نمی دانم از ترس من است یا دوربین موبایلم که دستهایش را جلوی صورتش میگیرد و همزمان دست یک ردیف دزد و مالخری که به همدیگر گره خورده، مثل موج مکزیکی بالا میرود و غرغر همه بلند میشود.

تا خیالش راحت نمیشود که نه عکسی میگیرم و نه اسمش را جایی منتشر نمیکنم، کف هر دو دستش را از روی صورتش بلند نمیکند و به قول خودش اگر خیالش راحت نمیشد حتی اگر این جماعت دزد و مالخر، تا صبح هم غر میزدند و فحش آبکشیده و نکشیده، حواله خودش جد و آبایش میکردند، عین خیالش هم نبود و راضی نمیشد دستهای یک مشت دزد کوتاه و بلند که به همدیگر گره خورده پایین بیاید؛ باز هم به قول خودش، آبرومند است و آبرو برایش از همه چیز مهمتر!

میگویند تخصصش پژو و سمند است؛ آن هم پژو ۴۰۵؛ نه پژو پارس و نه ۲۰۶؛ فقط ۴۰۵٫ خودش میگوید توی این یکی دو ماه ۸۰۰ تا پژو ۴۰۵ و سمند را لخت کرده؛ البته لخت لخت که نه؛ فقط «ECU» یا همان کامپیوترشان را بلند کرده؛ همین. آنقدر حرفهای هست که مالخرش میگوید امکان ندارد تیر «سعید» خطا برود؛ یعنی محال است سراغ یک ماشینی برود و دست خالی برگردد؛ برای همین هم او از وقتی با سعید آشنا شده، قید کار کردن با بقیه دزدها را زده: «سعید انگشت هایش سریع است و مغزش هم خوب کار میکند؛ مهمتر از همه اینکه تنبل نیست؛ یعنی من اگر میتوانستم جنس های سعید را آب کنم هنر کرده بودم؛ هیچ وقت دستم را خالی نمی گذاشت… از وقتی با سعید آشنا شدم آنقدر کاسبیام خوب شده بود که حتی دیگر سراغ «اوراقچیها» هم نمیرفتم؛ « ایسییو» ها را از سعید تحویل میگرفتم و عمده میفرستادم شهرستان. از مشهد تا اهواز. تک فروشی هم نداشتم.»

سعید بچه شهر ری است؛ ۳۰ ساله؛ میگوید قبل از این بار هم ده یازده بار دیگر هم برای سرقت «ECU» دستگیر شده ولی این دفعه آمارش بالاتر است؛ ۸۰۰ فقره سرقت کامپیوتر سمند و ۴۰۵٫

چطور کامپیوترها را میدزدیدی؟

وقتی میدیدم ماشینی داخل کوچه بن بست یا جای خلوتی پارک شده سراغش میرفتم و از جلو پنجره ماشین، کاپوت را بالا میزدم و «ECU » را باز میکردم و تمام.

چقدر طول میکشید؟

خیلی طول نمیکشید؛ معمولاً کمتر از یک دقیقه.

هر «ECU » را چقدر میفروختی؟

صدهزار تومان.

به کی میفروختی؟

به آقا «مجید» (با دستش به مالخر موسفید بغل دستیاش اشاره میکند).

درآمدت چقدر بود؟

درآمدم خیلی مشخص نبود ولی روزی ده تا ۲۰ « ECU » باز میکردم و میفروختم به آقا مجید.

یعنی روزی یکی دو میلیون تومان درآمد داشتی؟

آره.

خُب با این همه پول چه کار میکردی؟

خرجم زیاد بود. مواد مصرف میکردم.

چی مصرف میکردی؟

شیشه.

چقدر؟

روزی چهار پنج گرم.

خُب اینکه میشود حدود روزی ۲۰۰ هزار تومان؛ بقیهاش را چه کار میکردی؟

خرجم زیاد بود.

مالخر مو سفید خندهاش میگیرد و بی توجه به چشم غرههای سعید، دستش را روی چروکهای زیر چانهاش میکشد و میگوید :«زن زیاد دارد» و قاه قاه میخندد… سرش را به سمتم میچرخاند و میگوید: «ببین اخوی! پول خلاف جمع نمیشود و خرج “اعطینا” میشود و توی خلاف مصرف میشود…»

مجردی؟

نه ازدواج کردم. قبلاً خیاط بودم ولی کارگاهمان نچرخید و بیکار شدم؛ اولین سابقهام هم مال سال ۸۹ بود. به هر حال بی پولی فشار آورد و زدم توی این کار.

تکی کار میکردی؟

آره.

خُب چرا فقط «سمند و ۴۰۵»؟ چرا سراغ ماشین های مدل بالاتر و خارجی نمیرفتی؟

ببین! اگه منظورت این است که چرا سراغ ماشین های خارجی مثل آزرا و کیا نمیرویم بخاطر اینکه «ECU» این ماشین ها فقط منحصر به اون ماشین است؛ یعنی نمیشود «ECU» یک آزرا را برداشت و روی آزرای دیگر گذاشت؛ برای همین همه دزد ها ترجیح میدهند بروند سمت ماشین هایی مثل ۴۰۵ و سمند که «ECU» هر کدامشون به بقیه هم میخورد. برای همین هم دزدی این قطعه برای سارق و مالخر میارزد.

خُب چه کاری میشود کرد که سرقت این خودروها کمتر بشود؟ مثلاً قفل کاپوت یا تجهیزات اینچنینی تأثیر دارد؟

نه! با قفل زدن چیزی درست نمیشود و نمیشود جلوی دزد را گرفت؛ ابتداییترین کار و کمهزینهترین کاری که میشود کرد تا امنیت این ماشین ها بیشتر شود این است که ایران خودرو سیمکشی ماشین ها را جمع کند و «ECU» را از داخل کاپوت به داخل اتاق منتقل کند؛ شما پراید رو نگاه کن؛ «ECU» را گذاشته پشت کیلومتر؛ خیلی ایمن تر است؛ آنقدر امن است که هیچ دزدی سراغ دزدیدن «ECU»پراید نمیرود؛ یعنی کافی است ایرانخودرو نیم متر سیمکشیهایش را اضافه کند و «ECU» را داخل اتاق نصب کند.

همین؟!

آره؛ بعدش هم لازم است پیچهای پشت کیلومتر و «ECU» را از چند نوع پیچ مختلف انتخاب کنند که باز کردن این قطعات زمانبرتر شود و کار باز کردنش برای دزد سختتر؛ به همین راحتی. تسنیم

انتهای متن/*

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.